ACCOUNTING SERVICES BULGARIA

От 21 юли всички билети ще се продават с касови бележки

Абонамент

6 Юли 2015, 19:39

Търговци и институции,  които издават билети, в това число за музеи, спортни събития, концерти, за ползване на шезлонг, чадър на плажа и др., ще са задължени от 21 юли да издават касова бележка. Те ще са задължени да отчитат и регистрират продажбите си чрез фискален касов апарат. 

Изключение от новото правило за издаване на касови бележки при продажба на билети срещу услуги се прави в случаите, когато става въпрос за продажба на билети, карти, абонаментни карти за превоз на пътници, когато издаването им е задължително съгласно нормативен акт, както и при продажбата на билети, фишове, талони и други удостоверителни знаци за участие в хазартни игри.

Решението е обнародвано чрез промени промени в Наредба Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства и са публикувани в Държавен вестник.