ACCOUNTING SERVICES BULGARIA

Правителството намали държавните такси

Абонамент

12 Юни 2015, 12:39

Правителството направи промени значително размера на голяма част от държавните такси, събирани от агенцията по вписванията с цел намаляване на административната тежест. В резултат от намалението в бизнеса и гражданите ще останат близо 4,1 млн. Лв.  Предивденото намаление в размера на таксите за регистрацията на нови търговци е  средно с 31% в  сравнение със сега действащите такси. Например за ООД и ЕООД таксата става от 160 лв на 110 лв, а за АД- от 1700 лв на 1300 лв. Ако документите са подадени по електронен път , таксите ще са в половин размер.

Намаляването на таксите ше стимулира стартирането и правенето на бизнес в България и ще облекчи гражданите при снабдяване с удостоверения, преписи и справки.