ACCOUNTING SERVICES BULGARIA

Срокът за изпращане на уведомление по чл. 62, ал. 5 до НАП от работодателя е увеличен от 3 на 7 дни за сключен трудов договор.

Абонамент

25 Август 2015, 22:00

Работодателят е длъжен да води трудово досие на всеки служител, което се създава при постъпването му и да съхранява всички документи свързани с трудовото правоотношение на служителя.

            Всеки служител има право да поиска от своя работодател копие на трудовоти си досие.

 

            Съгласно измененията в Кодекса на труда графиците за отпуск отпадат, но отложеният отпуск за годината може да се ползва най-късно до 30 юни на следващата година.

            Работодателят може да предостави платен годишен отпуск на работника и без негово съгласие, когато няма работа повече от 5 работни дни, при условие че отпуската се ползва едновременно от всички служители или в случай, че служител не е искал отпуска до края  на календарната година, за която му се полага.