Информация

Антония Тодорова a.todorova@accountingservices.bg

+359 2 981 89 95

АКАУНТИНГ СЪРВИСИС БЪЛГАРИЯ

Счетоводство и персонал

Фокусирайте се по-лесно върху централните аспекти от Вашия бизнес като оставите на нас цялата административна работа, свързана със счетоводството, заплатите и осигуровките на Вашата фирма.

Счетоводни услуги

Акаунтинг Сървисис България може да поеме цялостното счетоводство на Вашата фирма, спестявайки Ви време и усилия. Ние предоставяме прецизно и качествено месечно счетоводно отчитане и годишно приключване в съотвествие с националните и международните стандарти.

За всеки наш клиент създаваме индивидуален сметкоплан и поемаме текущите счетоводни дейности, като:

Ние не просто вписваме в счетоводните сметки случващото се във Вашата компания, а анализираме финансовите данни и държим своите клиенти информирани, за да могат навременно да вземат подходящи решения за развитието на своя бизнес. Ако стартирате нова бизнес дейност, нашият екип от професионалисти ще Ви помогне да вземете ключови решения, отнасящи се до установяването на счетоводна политика, определянето на себестойност на стоките и услугите и избора на амортизационен план на активите, намаление на данъците. За да Ви спестим попълването на формуляри и чакането по опашки, можем да изпълним от Ваше име следните услуги:

Можете да се обърнете към Акаунтинг Сървисис България за консултации относно нормативните изисквания и да разчитате, че като наш клинет ще бъдете информирани при изменения в релевантните закони и разпоредби. Това не е всичко – ние прилагаме индивидуален подход към своите клиенти, като им предлагаме решения, съобразени с техните конкретни изисквания и потребности. Към предоствяните допълнителни услуги спадат провеждането на вътрешни ревизии и инвентаризация, както и редица административни услуги, например изготвяне на удостоверения за актуално състояние и наличие или липса на задължения. За максимално удобство на клиента предоставяме възможност за онлайн обмен на необходимата информация и документация. Гарантираме пълна конфиденциалност по отношение на предоставената ни информация.

Администриране на персонала / Обслужване на заплати и осигуровки

Акаунтинг Сървисис България предоставя цялостна услуга по администриране на персонала, за да гарантира, че трудовите правоотношения са прозрачни и акуратни, документацията е изрядна и заплатите и осигурителните вноски се изплащат навреме. С други думи - ние обслужваме административния аспект на отношенията Ви с Вашите служители. В това число влизат следните услуги:

Също така, можем да Ви окажем съдействие по отношение на условията за здравословна трудова среда и да ви помогнем да управлявате по-добре своите човешки ресурси.