Информация

Гергана Спиридонова g.spiridonova@accountingservices.bg

+359 887 806 657

АКАУНТИНГ СЪРВИСИС БЪЛГАРИЯ

Корпоративни финанси

Обърнете се към нас за професионален съвет при необходимост от преструктуриране на бизнеса, набиране на финанси, привличане на партньори или извършване на финансов анализ.

С цел да Ви помогне да се възползвате от най-добрите възможни финансови решения, Акаунтинг Сървисис България поема отговорността да Ви свърже с всички трети страни, които биха били от полза за Вашия бизнес, като юристи, данъчни консултанти, банкови експерти и инвеститори, и да представлява пред тях Вашите корпоративни интереси.

Освен с тестването на различни финансови модели можем да Ви помогнем и в привличането на финансиране за Вашите приоритетни проекти. Така ще Ви спестим време, давайки Ви възможност да се концентрирате върху централните за Вашия бизнес дейности и въпроси.

Акаунтинг Сървисис България редовно участва като консултант в сделки по:

Изкупуване от собствения или външен мениджмънт

Екипът ни е познат на пазара с компетентността си при осъществяването на изкупувания от собствен или външен мениджърски екип и сходни транзакции, и може да Ви помогне да извлечете максимално полза от средствата, придобити срещу дял от компанията.

Нашият подход се основава на прозрачност, дискретност и лоялност. Може да разчитате на нашето съдействие при управлението на промените, за да осигурим заедно една продуктивна работна среда дори и след въвеждането на нови условия и екипи.

Управление на недвижими имоти

Акаунтинг Сървисис България има успешен опит в управлението на офиси и търговски обекти в страната и може да Ви помогне да управлявате своето портфолио от недвижими имоти. Ние познаваме и разбираме инвестиционните принципи и практики и можем да Ви помогнем да постигнете максималното от своите инвестиции, независимо от пазарните условия.

Преструктуриране на задълженията

Акаунтинг Сървисис България предоставя експертен анализ и решения, независимо от това, в коя фаза от икономическия цикъл се намира Вашият бизнес. Можем да Ви помогнем по време на нестабилни пазарни условия като Ви представляваме пред банки, партньори и клиенти.

При необходимост от преструктуриране на Вашите задължения ще Ви свържем с експерти по корпоративни финанси, банкови служители, бизнес консултанти, оценители на недвижими имоти и други трети страни и ще защитаваме пред тях Вашите интереси. Също така може да разчитате на нашето съдействие при изготвянето представителни корпоративи документи, като бизнес план, фирмена презентация и др.