Информация

Елина Чушева e.chusheva@accountingservices.bg

+359 2 981 89 95

АКАУНТИНГ СЪРВИСИС БЪЛГАРИЯ

Данъчни консултации и правна защита

Научете как може да оптимизирате данъчната тежест и да си осигурите професионална правна оценка и защита.

Акаунтинг Сървисис България си партнира със специализиран данъчен консултант с дългогодишен опит и отлична репутация, за да помогне на своите клиенти да разберат данъчния ефект на своите бизнес дейности и решения, да изберат най-добрите алтернативи от данъчна гледна точка и да разрешат своите данъчни въпроси и казуси.

Данъчен анализ и оптимизация

Екип от експерти ще анализира детайлно Вашия бизнес, за да Ви помогне да изготвите най-добрата стратегия за намаляване на данъчната тежест в рамките на нормативната уредба.Ще получите оценка на данъчния риск, както и професионален съвет относно възможните мерки за намаляването му.

Нашите партньори ще Ви помогнат да разберете важните за Вашия бизнес данъчни принципи и да създадете и реализирате конкретни данъчни политики.

Данъчно представителство и данъчна защита

Предлагаме административна помощ и защита на Вашите интереси пред държавната администрация, финансовите институции и органите на съдебната власт при взаимодействието с тях по данъчни въпроси.

Услугите включват: