Информация

Елина Чушева e.chusheva@accountingservices.bg

+359 2 981 89 95

АКАУНТИНГ СЪРВИСИС БЪЛГАРИЯ

Данъчно обслужване

Открийте от кои предимства на данъчната ни система бихте могли да се възползвате като физическо или юридическо лице и какви са Вашите задължения.

Акаунтинг Сървисис България предоставя информация, консултации и услуги за коректното изпълнение на данъчните задължения на индивидуални клиенти и фирми.

Ние помагаме на клиентите си да разберат практическото значение на нормативната уредба и ги уведомяваме за настъпващи промени в законодателството и админастративните процедури.

Ще гарантираме навременното изплащане на данъчните Ви задължения и ще Ви спестим време и административни усилия, изготвяйки от Ваше име:

Може да се обърнете към нас за информация относно различните видове данъчни задължения и възможностите за оптимизиране на конкретните фирмени интереси в рамките на нормативните изисквания. Предлагаме представляване пред данъчни и ДДС ревизии, а също така предлагаме и разширени услуги по данъчно планиране, анализ и защита.