Договор BG16RFOP002-2.073-4099-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова

Информация

office@accountingservices.bg

+359 2 981 89 95

fax: 02/981 89 95

София, ул. Добруджа №5 ет. 1

 

 

На 17.07.2020г. „Акаунтинг сървисиз“ ЕООД сключи административен договор BG16RFOP002-2.073-4099-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 по процедура BG16RFOP002-2.073 за отпускане на  безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. Срокът за изпълнение на проекта е 3 месеца от датата на сключване на административния договор.
Главната цел на проекта е преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19, като в резултат от изпълнението на проекта, фирмата ще бъде подпомогната да преодолее икономическите последствия от пандемията COVID-19 и ще продължи дейността си.
Общата стойност на проекта е в размер на 10 000 лв., от които 8 500 лв. европейско и 2 500лв. национално съфинансиране.
Дата на публикуване: 18.07.2020г.