АКАУНТИНГ СЪРВИСИС БЪЛГАРИЯ

Новини

Актуална информация относно промени и нововъведения в законовите разпоредби и административните практики, които могат да се отразят върху Вашия бизнес

Абонамент

25 Август 2015

Процедурата по заверяване на осигурителни книжки е станала по-дълга.

Заверяването на осигурителни книжки вече става чрез попълване на заявление в НОИ, което се подава в Деловодството и след като изтече двуседмичен срок от разглеждането му от НОИ се свързват с лицето, което е подало заявлението. След уреждане на среща с представител на НОИ се пристъпва към заверяване на осигурителна книжка.

25 Август 2015

Данъците за превозни средства и недвижими имоти могат да се плащат онлайн

Данъците за превозни средства и недвижими имоти могат да се плащат онлайн чрез сайта на НАП за общините Столична, Велико Търново, Пловдив и Варна.

25 Август 2015

Срокът за изпращане на уведомление по чл. 62, ал. 5 до НАП от работодателя е увеличен от 3 на 7 дни за сключен трудов договор.

Работодателят е длъжен да води трудово досие на всеки служител, което се създава при постъпването му и да съхранява всички документи свързани с трудовото правоотношение на служителя.

06 Юли 2015

От 1 януари 2015 г. - ново изчисляване на майчинските

По новия начин на изчисляване на размера на майчинските: вместо 90% от доходите от предните 18 месеца, вече майчинските ще са 90% от доходите за последните 24 месеца.

06 Юли 2015

НАП: фирмите без дейност също подават годишни декларации

Фирмите, които не са осъществявали дейност през изминалата година са задължени да подадат отделен формуляр - образец 1010а. Към тази декларация не се прилага годишен отчет за дейността.

06 Юли 2015

От 21 юли всички билети ще се продават с касови бележки

Търговци и институции,  които издават билети, в това число за музеи, спортни събития, концерти, за ползване на шезлонг, чадър на плажа и др., ще са задължени от 21 юли да издават касова бележка. Те ще са задължени да отчитат и регистрират продажбите си чрез фискален касов апарат. 

12 Юни 2015

Отменя се предивденото увеличение на миниланта работа заплата от юли

В края на  2014 г. правителството реши размерът на минималната работна заплата от 1 януари 2015 г. да достигне 360 лв, а от 1 юли 2015 г. -380 лв.

12 Юни 2015

НАП спечели второ място в конкурса "Най-зелените компании в България "

 В категорията "Обществени организации, общини и  държавни стуктури" на официална церемония по награждаване на  конкурса „Най-зелените компании в България 2014“ в  Камерна зала на Софийската Филхармония НАП получи второ място.

12 Юни 2015

Правителството намали държавните такси

Правителството направи промени значително размера на голяма част от държавните такси, събирани от агенцията по вписванията с цел намаляване на административната тежест. В резултат от намалението в бизнеса и гражданите ще останат близо 4,1 млн. Лв. 

12 Юни 2015

До есента ще бъде регламентирана временната заетост в България

До есента ще бъде регламентирана временната заетост в България обяви министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов на дискусионен форум „Насоки за прилагане на Директива 2008/104 на ЕС за временна работа в българската практика”.