Информация

Гергана Спиридонова g.spiridonova@accountingservices.bg

+359 887 806 657

АКАУНТИНГ СЪРВИСИС БЪЛГАРИЯ

Абонаментни пакети и цени

Предлагаме Ви абонаментно пакетно обслужване на месечна база, което гарантира по-ниски разходи и цялостен контрол върху дейностите, свързани със счетоводството, обслужването на заплати и данъчно-осигурителните задължения.

Използвайте калкулатора по-долу, за да изчислите счетоводните си разходи, съобразно вашите нужди и изисквания.

Калкулатор

Вид на юридическото/физическото лице:
 
 
Вид на дейност:
 
 
Регистрация по ЗДДС:
 
Сделки с държави от Европейския съюз:
 
Сделки с държави извън Европейския съюз:
 
Брой приходни документи месечно:
 
Брой разходни документи месечно:
   
Банкови сметки:
 
 
Касов апарат:
 
Брой назначени на трудови/граждански договори:
 
Допълнителни услуги*: