Информация

Гергана Спиридонова g.spiridonova@accountingservices.bg

+359 887 806 657

АКАУНТИНГ СЪРВИСИС БЪЛГАРИЯ

Специална оферта за малкия бизнес

Акаунтинг Сървисис България предлага на своите клиенти от малкия бизнес специална ценова оферта, съобразена с техните специфични потребности.

Предмет на дейност/ Брой документи на месец До 20 док./ месец До 30 док./ месец До 40 док./ месец До 50 док./ месец До 60 док./ месец
Бизнес в сферата на услугите 120 BGN 160 BGN 200 BGN 240 BGN 300 BGN
Бизнес в сферата на търговията със стоки и активи 140 BGN 180 BGN 220 BGN 270 BGN 310 BGN

 

Предмет на дейност/ Брой документи на месец До 70 док./ месец До 80 док./ месец До 90 док./ месец До 100 док./ месец До 110 док./ месец
Бизнес в сферата на услугите 350 BGN 370 BGN 400 BGN 430 BGN 470 BGN
Бизнес в сферата на търговията със стоки и активи 370 BGN 400 BGN 430 BGN 470 BGN 500 BGN

Уточнения към цената:

 

Какво включва цената

 

Какво не включва цената:

*Посочените цени са без ДДС. Към цената се начислява ДДС.

 

Как се заплаща таксата за счетоводно обслужване?

Таксата се заплаща авансово до 10-то число на месеца за текущия месец от банковата сметка на клиента в банковата сметка на счетоводната компания, за което се издава фактура.

 

Кога и как се изпращат документите за осчетоводяване?

 

Кога се заплащат дължимите данъци?

ДДС за миналия месец се заплаща до 14-то число на текущия месец. При невнасяне в срок, следват глоби в голям размер и лихви върху невнесената сума. За останалите данъци, например Корпоративен данък, ще бъдете уведомявани предварително и индивидуално за сроковете, в които трябва да платите.

 

С кого ще комуникирам по счетоводни въпроси?

На разположение ще имате счетоводител, с който може да комуникирате директно по всички въпроси, които Ви интересуват. По общи запитвания може да се свържете и с отдела ни за работа с клиенти на следния имейл: office@accountingservices.bg